Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       

Dla kogo pomoc psychoterapeutyczna?

Ręce rozrywające łańcuch

We współczesnym świecie i szerokiej dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych jest duże ryzyko pojawienia się u ludzi różnych uzależnień.
Uzależnienia są nie tylko problemem dla doświadczającego ich człowieka, który ponosi szkody w różnych obszarach życia, ale również negatywnie wpływa na jego otoczenie, m.in. zaburza funkcjonowanie całej rodziny – można tutaj wspomnieć, np. o syndromie DDA (dorosłych dzieci alkoholików) czy współuzależnieniu (rozumiane jest jako zaburzona adaptacja do trudnej sytuacji, poprzez utrwalenie specyficznych wzorców funkcjonowania i reagowania) . Dlatego ważne jest by z pomocą psychoterapeutyczną była otoczona cała rodzina osoby uzależnionej.

Należy mieć świadomość, że psychoterapia nie jest sposobem na otrzymanie gotowej recepty na życie. Wymaga ona pracy i czasu, a w rezultacie daje szansę na odkrycie źródła pewnych uczuć i zachowań, a także wypracowanie innego sposobu myślenia lub reagowania na różne sytuacje. Psychoterapia uzależnień opiera się na różnorakich oddziaływaniach psychoterapeutycznych, czasem wymaga połączenia z leczeniem farmakologicznym.