Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       

Metodologia w pracy psychoterapeutycznej

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym w podejściu zintegrowanym.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (cognitive behavioral therapy – CBT) jest jednym z 3 dominujących nurtów we współczesnej psychoterapii medycznej. Łączy ona w sobie techniki stricte behawioralne i bardziej złożone oddziaływania, mające na celu modyfikację funkcji kognitywno-emocjonalnych. Opiera się ona na założeniu, że przyczyną trudności Pacjentów są ich przekonania i sposoby zachowania, które wzajemnie się podtrzymują i uniemożliwiają zmianę. Celem terapii jest poprawa jakości życia danej osoby.

Terapia polega głównie na rozmowie, podczas której terapeuta zadaje Pacjentowi pytania w taki sposób, aby naprowadzić go na znalezienie własnego sposobu rozumienia różnych sytuacji. Ważnym elementem terapii jest także wykonywanie przez Pacjenta ustalonych wcześniej ćwiczeń. Psychoterapia poznawczo-behawioralna przeznaczona jest dla osób, które są gotowe do pracy nad sobą i zmian w swoim życiu.

Rozmowa z psychologiem