Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       

Oddziaływania psychoterapeutyczne

W ramach oddziaływań psychoterapeutycznych proponuję:

  • psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży

To spotkania Pacjenta i terapeuty. Pozwalają one na omówienie, zrozumienie i przepracowanie przeżyć i wydarzeń, zarówno aktualnych, jak i tych z przeszłości, które powodują u Pacjenta cierpienie oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

  • sesje rodzinne

Spotkania psychoterapeuty z udziałem osób pozostających we wzajemnej relacji z osobą uzależnioną. Sesje rodzinne pozwalają na poradzenie sobie z trudnymi emocjami, a także poprawienie wzajemnych relacji między bliskimi oraz komunikacji, wskazać możliwe rozwiązania.

  • konsultacje terapeutyczne

Wstępne spotkania w celu określenia problemu i celów ewentualnej terapii

  • reprogramming

W ramach reprogrammingu Pacjent uczy się nowych, bardziej konstruktywnych zachowań i postaw.

  • psychoedukację

Trening nastawiony na promowanie postawy proaktywnej i wyposażenie Pacjenta w narzędzia, dzięki którym będzie on mógł radzić sobie z uzależnieniem.

  • trening umiejętności

Celem treningu jest nabywanie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w relacjach z ludźmi – takich jak rozwiązywanie problemów i rozpoznawanie własnych emocji.

  • psychoterapię online

Spotkania odbywające się za pośrednictwem komunikatorów (Skype, WhatsApp, Messenger).

 

Kobieta na sesji terapeutycznej