Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       

Jakie są objawy DDA?

syndrom DDA

Osoby DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) często borykają się z licznymi trudnościami zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym, które są efektem trudnych doświadczeń z dzieciństwa. Zrozumienie tych objawów pozwala nie tylko lepiej zrozumieć siebie i swoje reakcje, ale także podjąć kroki w kierunku poprawy jakości swojego życia.

Syndrom DDA: charakterystyka i objawy

DDA to osoby, które dorastały w rodzinach, w których problem alkoholowy jednego lub obojga rodziców dominował codzienność. Taki dom, pełen nieprzewidywalności i braku stabilności, prowadzi do rozwinięcia przez dzieci specyficznych wzorców zachowań i myślenia, które w dorosłym życiu określa się jako syndrom DDA. Osoby te są często narażone na zjawisko współuzależnienia, które polega na przejęciu odpowiedzialności za problemy i emocje innych osób, przede wszystkim uzależnionego rodzica.

Osoby DDA często charakteryzuje silne poczucie odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale także za innych. Mają tendencję do przepracowania, zaniedbując własne potrzeby. Problemy z ustanowieniem granic, skłonność do utrzymywania destrukcyjnych związków, trudności z radzeniem sobie z emocjami, niska samoocena, poczucie winy i wstyd to tylko niektóre z objawów, które mogą występować u osób DDA.

 

Pomoc dla osób DDA - terapia i jej znaczenie

Syndrom DDA może znacznie utrudniać funkcjonowanie w codziennym życiu, wpływając negatywnie na relacje interpersonalne, karierę zawodową czy zdrowie psychiczne. Osoby DDA często borykają się z uczuciem samotności, depresją, lękiem, a nawet myślami samobójczymi. Dlatego tak ważne jest szukanie pomocy i wsparcia.

Terapia, szczególnie psychoterapia, jest tutaj niezastąpiona. Pomaga zrozumieć źródło problemów, nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami i zmienić negatywne wzorce myślenia i zachowania. Profesjonalny terapeuta potrafi pomóc w odkryciu i zrozumieniu wzorców, które osoba DDA wyniosła z domu, a następnie w nauce nowych, zdrowszych strategii i narzędzi do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.