Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       

Kim jest wysokofunkcjonująca osoba uzależniona? 

spotkanie na drinka

Uzależnienie jest problemem, który dotyka coraz szerszych grup społecznych, nie wybierając według kryteriów wieku, statusu społecznego czy poziomu wykształcenia. Wśród osób uzależnionych znajdują się też te, które na pierwszy rzut oka nie wpisują się w stereotypowy obraz osoby zmagającej się z tym problemem. Są to osoby tzw. wysokofunkcjonujące, których życie na pozór wydaje się być w pełni zorganizowane i udane.

Na czym polega wysokofunkcjonujące uzależnienie?

Wysokofunkcjonująca osoba uzależniona to osoba, która pomimo spełniania kryteriów uzależnienia jest w stanie utrzymywać pozory normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Może to być osoba pełniąca wysokie stanowiska, mająca udane życie rodzinne czy będąca autorytetem w swoim środowisku. Z pozoru jest to osoba, która odnosi sukcesy, jest doceniana i szanowana przez innych, ale w głębi duszy zmaga się z ciężarem uzależnienia. Często ukrywa swój problem przed sobą i innymi, racjonalizuje swoje zachowanie i unika konfrontacji z rzeczywistością. Wysokofunkcjonująca osoba uzależniona może przez długi czas utrzymywać swój status quo, jednak z czasem ryzykuje utratę kontroli nad swoim życiem i pogorszenie swojej sytuacji.

Jak pomóc wysokofunkcjonującej osobie uzależnionej?

Pomoc wysokofunkcjonującej osobie uzależnionej jest trudna i wymaga dużo cierpliwości i empatii. Pierwszym krokiem jest uświadomienie osobie uzależnionej jej problemu i zachęcenie jej do podjęcia leczenia. Ważne jest, aby wyrazić swoją troskę i wsparcie dla osoby uzależnionej oraz przedstawić jej fakty i konsekwencje jej zachowania. Należy unikać oceniania, krytykowania lub grożenia osobie uzależnionej, ponieważ może to spowodować jej obronę lub odmowę. Drugim krokiem jest zapewnienie osobie uzależnionej odpowiedniego leczenia, które może obejmować psychoterapię uzależnień, farmakoterapię, grupy wsparcia lub detoks. Leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby uzależnionej oraz prowadzone przez specjalistów w dziedzinie uzależnień. Trzecim krokiem jest zapewnienie osobie uzależnionej długotrwałej opieki i wsparcia po zakończeniu leczenia, która może obejmować monitorowanie postępów, motywowanie do trzeźwości, radzenie sobie ze stresem i nawrotami oraz pomoc w odbudowie relacji i życia.