Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       

Jak wygląda leczenie nałogowych hazardzistów?

nałogowy hazardzista

Nałogowi hazardziści nierzadko tracą kontrolę nad swoim życiem, doprowadzając do zniszczenia relacji z bliskimi, utraty majątku i zdrowia psychicznego. W takich przypadkach konieczna jest fachowa pomoc i wsparcie specjalistów, takich jak osoby pracujące w AnMedic – Gabinet psychoterapii uzależnień w Kielcach. Jak przebiega leczenie nałogowych hazardzistów?

Terapia indywidualna jako kluczowy element leczenia

Skuteczne leczenie uzależnienia od hazardu w Kielcach często zaczyna się od terapii indywidualnej prowadzonej przez doświadczonego psychoterapeutę. Terapeuta wspólnie z pacjentem analizuje przyczyny, dla których hazard stał się nałogiem, ustala cele terapii oraz opracowuje plan działania, który ma pomóc w stopniowej redukcji zachowań związanych z hazardem. Przez cały okres terapii ważne jest monitorowanie postępów oraz wprowadzanie ewentualnych zmian w strategii działania, które pozwolą na lepszą adaptację do nowych warunków życia bez hazardu.

Ponadto, podczas terapii indywidualnej pacjent uczy się rozpoznawać swoje emocje oraz reakcje na różne sytuacje stresujące, które mogły wcześniej prowadzić do ucieczki w hazard. Wspólnie z terapeutą poszukuje alternatywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i innymi trudnymi emocjami. Terapia indywidualna ma także na celu odbudowę poczucia własnej wartości oraz wzmocnienie pewności siebie.

Grupy wsparcia jako istotne uzupełnienie terapii

W leczeniu nałogowych hazardzistów niezwykle pomocne są również grupy wsparcia, w których osoby borykające się z tym problemem mają możliwość spotkać się z innymi uczestnikami borykającymi się z podobnymi problemami. Grupy wsparcia pozwalają na wymianę doświadczeń oraz wzajemną motywację, co może przyczynić się do skuteczniejszej walki z nałogiem. Uczestnicy grup wsparcia uczą się także nawzajem poznawać swoje myśli i uczucia oraz dzielić się nimi z innymi, co jest ważnym elementem przezwyciężania lęku przed odrzuceniem czy oceną.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz grup wsparcia, pomoc psychoterapeutyczna może być również uzupełniana przez inne metody leczenia, takie jak farmakoterapia czy biofeedback. Choć ich zastosowanie zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, często mogą one znacząco wspierać proces terapii oraz przyspieszyć powrót do pełnej równowagi psychicznej.