Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       Zapraszamy na konsultacje/sesje psychoterapeutyczne online.       

Jak zachowuje się osoba współuzależniona?

alkoholizm w rodzinie

 

Współuzależnienie to często bagatelizowany obszar relacyjny, który występuje, gdy jedna osoba niesłusznie przejmuje odpowiedzialność za życie, decyzje i problemy drugiej osoby, często związane z uzależnieniem. Zrozumienie zachowań współuzależnionych jest kluczowe dla skutecznej pomocy i wsparcia w procesie zdrowienia.

Nadmierne zaangażowanie i kontrola

Osoba współuzależniona często przejawia nadmierne zaangażowanie w życie osoby uzależnionej. Stara się kontrolować jej decyzje, podejmować za nią życiowe wybory i chronić przed konsekwencjami własnych działań. Zajmując się problemem współuzależnienia w Kielcach, doskonale wiem, że to wynika często z lęku przed utratą kontroli nad sytuacją oraz nadziei, że ich zaangażowanie może pomóc w zmianie zachowań osoby uzależnionej.

Brak zdolności do ustalania granic

Osoby współuzależnione mają trudności z wyznaczaniem granic i utrzymaniem zdrowych relacji. Często poświęcają swoje potrzeby, pragnienia i wartości, aby spełnić oczekiwania uzależnionej osoby. Brak zdolności do stawiania granic może prowadzić do nadmiernego wyczerpania emocjonalnego, a także do utraty poczucia tożsamości.

 

Koncentracja na potrzebach innych kosztem siebie

Osoba współuzależniona często koncentruje się na potrzebach innych, zaniedbując swoje własne. Chęć rozwiązania problemów drugiej osoby staje się celem życiowym, a samorealizacja i własne szczęście zostają zepchnięte na drugi plan. To zjawisko jest często podtrzymywane przez lęk przed odrzuceniem oraz chęć utrzymania pozornej harmonii w związku, nawet kosztem własnego dobra. Współuzależnienie to trudna sytuacja, której zrozumienie jest kluczowe dla udzielenia wsparcia i pomocy zarówno osobie uzależnionej, jak i współuzależnionej. Współuzależnienie jest procesem, który można przerwać dzięki wsparciu terapeutycznemu, rozwijaniu umiejętności zdrowego ustalania granic oraz promowaniu indywidualnej odpowiedzialności.